“คุณศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์” รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่น ของอาเซียน ในงาน “AWEN AWARD 2023”

408

คุณศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มณียาคอนเซพทส์ จำกัด เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs) ประจำปี 2023 ในงาน AWEN AWARD 2023 จัดโดยเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs Network – AWEN) ประกอบด้วยกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการสตรีดีเด่นจากประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน โดยคัดเลือกผู้นำสตรีนักบริหารและผู้ประกอบการสตรีในอาเซียนที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมบทบาทของสตรีที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในทุกมิติ

สำหรับเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ประกอบการสตรีที่มีความโดดเด่นของอาเซียนจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม Women CEO Summit 2023 และเข้ารับรางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย