ทิพยประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม ธนาคารออมสิน

394

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนพพร บุญลาโภ (ลำดับ3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ (ลำดับ2จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด เข้าพบคุณวิทัย รัตนากร (ลำดับ3จากซ้าย) ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม เพื่อคุ้มครองพนักงานออมสินกว่า 15,000ราย ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน