จังหวะนี้ต้อง “หุ้นเวียดนาม” บลจ.ทิสโก้เปิดทริกเกอร์ TVNT8M2  รับเศรษฐกิจโต – ส่งออกฟื้น ดอกเบี้ยขาลง ราคาหุ้นถูก

384

บลจ.ทิสโก้ลุยต่อ จับจังหวะเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2  หลังบริหารทริกเกอร์เวียดนาม TVNT8M1 ถึงเป้าใน 1 เดือน 14 วัน  มั่นใจบริหารกองทุนถึงเป้าหมาย ! จากปัจจัยบวกเพียบ ได้แก่ 1.รัฐบาลเร่งลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ  2. การส่งออกโต ภาคเอกชนทยอยประกาศขึ้นเงินเดือนพนักงานหนุนบริโภคในประเทศฟื้น 3. นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนหนุนราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี และ 4. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จ่อเยือนเวียดนามหนุนภาพการส่งออกไปสหรัฐฯ  

สาห์รัช ชัฏสุวรรณ

สาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  เปิดเผยว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศเวียดนามได้กลายเป็นประเทศดาวเด่นของภูมิภาคอาเซียนไปแล้ว ทั้งในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาลง รวมถึงการค้าการส่งออกระหว่างประเทศที่ฟื้นตัวดีเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาคซึ่งในวันที่ 10 กันยายนนี้นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตรียมเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการผลิต Semiconductor และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ นอกจากนี้ ในแง่ของการท่องเที่ยวของเวียดนามก็เติบโตแรงโดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเวียดนามแล้ว 7.8 ล้านคน คิดเป็น 98% ของเป้าหมายปี 2566  

ในแง่ของเศรษฐกิจที่รัฐบาลตั้งเป้าเติบโต 6.5% ในปีนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าภาครัฐฯ จะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนเพื่อหนุนให้เศรษฐกิจเติบโตตามเป้าหมาย นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ผสานกับภาคเอกชนทยอยประกาศขึ้นเงินเดือนพนักงานจะช่วยหนุนการบริโภคในประเทศฟื้น ด้านราคาหุ้นในปัจจุบันซื้อขายอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี โดยมีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (Forward P/E) อยู่ที่ 9.8 เท่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักวิเคราะห์ทยอยปรับคาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนรับภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างสดใส  

จากปัจจัยบวกดังกล่าว บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2 (TVNT8M2) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) มีนโยบายลงทุนใน VanEck Vietnam ETF ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MarketVector Vietnam Local ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท/หน่วย ภายในระยะเวลา 8 เดือน เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 5-7 กันยายน 2566 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท         

“หลังจากที่บลจ.ทิสโก้บริหาร กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#1 (TVNT8M1) ถึงเป้าหมายไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยใช้เวลาเพียง 1 เดือน 14 วัน โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.9531  บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 9% ในครั้งนี้ บลจ.ทิสโก้มองว่า ตลาดหุ้นเวียดนามยังคงมีโอกาสการลงทุนรออยู่มากจึงเปิดเสนอขายกองทุนทริกเกอร์หุ้นเวียดนามอีกครั้ง และมั่นใจว่าจะบริหารกองทุนให้ถึงเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด” สาห์รัช กล่าว  

ทั้งนี้ ณ วันที่ 4  กันยายน 2566 บลจ.ทิสโก้ได้ออกกองทุนทริกเกอร์ฟันด์มาแล้วทั้งหมด 143 กองทุน ถึงเป้าหมายในเวลาทั้งหมด 82 กองทุน ถึงเป้าหมายเกินกำหนดเวลา 31 กองทุน มีกองทุนอยู่ระหว่างบริหารในกำหนดเวลาการลงทุน 2 กองทุน และมีกองทุนที่ไม่ถึงเป้าหมายทั้งหมด 28 กองทุน 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 8 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก การกำหนดเป้าหมาย 10.80 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน หากหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกโครงการยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ซึ่งเป้าหมายเลิกโครงการเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน    

กองทุนเปิด TVNT8M2 อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds  ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000กด 4