ทริสคงอันดับเครดิตองค์กรของ BBGI ที่ระดับ “A-” สะท้อนความแข็งแกร่ง

101

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) บริษัทในเครือบริษัท บางจากฯ ที่ระดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของบริษัทในประเทศไทย มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และได้รับประโยชน์โดยตรงจากความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการที่บางจากฯ เข้าซื้อกิจการ ESSO

กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับเครดิตล่าสุดของ ทริสเรทติ้ง ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำในประเทศไทยในปี 2566 นั้น BBGI ได้รับการคงอันดับเครดิตที่ระดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” สะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของบริษัทในประเทศไทย ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในด้านการจำหน่ายผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักคือบางจากฯ และมีโอกาสเติบโตจากยอดขายที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการที่บางจากฯ เข้าซื้อกิจการ ESSO 

ถึงแม้ว่า ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลปรับสูงขึ้นจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และราคาขายไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ปรับลดลงจากการฟื้นตัวของปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มดิบทั่วโลก อย่างไรก็ดี BBGI มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงปี 2566-2568 จากการที่บางจากฯ เข้าซื้อกิจการ ESSO ส่งผลให้ BBGI ได้รับประโยชน์จากความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้น สามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

BBGI ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง เช่น การร่วมลงทุนในเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากน้ำมันใช้แล้ว ร่วมกับ  บางจากฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการของปรากฎการณ์เรือนกระจกช่วยในการลดสภาวะโลกร้อน ตลอดจนสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน