ธ.ทิสโก้และกรุงเทพประกันชีวิต กระตุ้นคนไทยวางแผนรับมือ “มะเร็ง” 

405

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “จับสัญญาณมะเร็ง รู้เร็ว…รอดไว” แก่ลูกค้าทิสโก้เวลธ์ และผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรเดช หงส์อิง อาจารย์แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาและกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ที่สามจากซ้าย) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โรคมะเร็ง โดยมีผู้บริหารจากธนาคารทิสโก้และกรุงเทพประกันชีวิตให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ไอซาน่า โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ภายในงานนอกจากจะให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันมะเร็ง การดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยเพิ่มโอกาสหายขาดแล้ว ธนาคารทิสโก้และกรุงเทพประกันชีวิตยังให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินเพื่อรับมือค่ารักษาพยาบาลที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี รวมถึงวิธีการเลือกประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า 

ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจความร่วมมือระหว่างธนาคารทิสโก้และกรุงเทพประกันชีวิต ในการสร้างความมั่นคงและปกป้องความมั่งคั่งให้ชีวิตคนไทยอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ การคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อการเกษียณที่มีคุณภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นต้น