กลุ่มพรูเด็นเชียล เผยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งครึ่งปีแรก เติบโตสูงถึงร้อยละ 42 จากธุรกิจใหม่เติบโตทั้งในเอเชียและแอฟริกา

297
อนิล วัธวานี

กลุ่มพรูเด็นเชียล แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 66) ด้วย  ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) อยู่ที่ 3,027 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งผลการดำเนินงานที่โดดเด่นนี้มาจากกำไรธุรกิจใหม่ (New Business Profit) ที่เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 อยู่ที่ 1,489 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการดำเนินธุรกิจของ พรูเด็นเชียลใน 17 ตลาดทั้งในทวีปเอเชียและแอฟริกา ซึ่ง 16 ตลาดนั้น มีกำไรจากธุรกิจใหม่ที่เติบโตถึง 2 ดิจิต ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตระดับสากล

อนิล วัธวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล เปิดเผยว่า “พรูเด็นเชียล ยังคงรักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ จากการเติบโตของตลาดทั้งในทวีปเอเชียและแอฟริกา อันมาจากกลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้มีผลกำไรจากธุรกิจใหม่ที่เติบโตสูงถึงร้อยละ 39 (ซึ่งหากไม่ได้รับผลกระทบจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและตลาดทุน จะทำให้การเติบโตของธุรกิจใหม่เติบโตสูงถึงร้อยละ 52) และ ในไตรมาสที่ 3 พรูเด็นเชียล ยังคงรักษาผลการดำเนินงานที่ดีในด้านยอดขายอย่างต่อเนื่อง”

“หลังสถานการณ์โควิด 19 ช่องทางตัวแทนของเราหลายแห่งในเอเชียและแอฟริกาได้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง และช่องทางการขายผ่านธนาคาร (Bancassurance) ก็ยังคงรักษาผลกำไรได้ดี แม้ยอดขายจะปรับตัวลดลงบ้างใน สิงคโปร์ เวียดนาม และ จีน  นอกจากนั้น ธุรกิจประกันชีวิตของเรา 13 จาก 22 แห่ง มีแนวโน้มเติบโตที่เป็นบวกในตลาดประกันสุขภาพและประกันชีวิต เราพยายามนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลต่างๆ เข้ามาสร้างโซลูชันให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแผนประกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลา 175 ปี พรูเด็นชียลมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ครอบคลุมชีวิตทุกด้าน นับจากนี้ เราพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์และการบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ตลอดจนสังคม” อนิล กล่าว

พรูเด็นเชียล ยังได้กำหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆที่จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการลงทุนในช่องทางของตลาดที่มีศักยภาพทั้งในเอเชียและแอฟริกา อันประกอบไปด้วย การยกระดับประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น, การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมุ่งเน้นไปที่ช่องทางตัวแทน และการขายผ่านธนาคาร, การมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อสร้างโซลูชันด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์ และ การให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่า โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มส่วนเกินทุน ที่สามารถนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ พัฒนาขีดความสามารถหลักขององค์กร รวมถึงการคืนกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล

นอกจากการแถลงผลการดำเนินงาน วันนี้ พรูเด็นเชียล ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ใหม่ “พรูเด็นเชียล ชีวิตมีกัน … ทุกวันดีกว่า” (We are Prudential – For Every Life For Every Future) เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่พร้อมดูแล และให้ความคุ้มครองคนรุ่นนี้ และรุ่นต่อๆ ไป ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทั้งด้านสุขภาพและการเงินที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้