PROEN ลงนามสัญญาจ้างงานระบบกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครงการจ้างเหมาติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสง

299

กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ร่วมกับ รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ (คนกลาง) รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาจ้างงานโครงการเหมาติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีการนำสายไฟลงใต้ดินโดยใช้เทคโนโลยีการเป่าสายไฟเบอร์ด้วยลม หรือที่เรียกว่า Air Blow Fiber บริเวณพื้นที่สามย่าน-บรรทัดทอง-สวนหลวง มูลค่างาน 8,346,658.03 บาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย