“บมจ.ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น” หรือ SINO เตรียมจัดกิจกรรมโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน

301

เป็นหุ้น IPO น้องใหม่ที่เตรียมเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่นักลงทุนเฝ้าติดตาม สำหรับ บมจ. ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SINO ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอย่างครบวงจรสัญชาติไทย ที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลรายใหญ่ในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกาซึ่งเตรียมจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนถึงทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโต โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก SINO ‘นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์’ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ‘อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์’ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, ‘ กวิล กฤษเจริญ’ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วย ‘จิรยง อนุมานราชธน’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ ‘สมภพ กีระสุนทรพงษ์’ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เข้าร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. นักลงทุนที่สนใจสามารถร่วมรับฟังข้อมูล ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Page: Wealthy Thai ได้เลย