เอเชีย เอรา วัน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ One  Drop for Life

248

สภากาชาดไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สุเทพ พันธุ์เพ็ง (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ หวง เหวยเหว่ย (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ร่วมเปิดตัวโครงการ One Drop for Life แสดงพลังร่วมใจในการจัดหาโลหิตสำรองช่วยผู้ป่วยทั้งประเทศ งานจัดขึ้น ณ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน