วิริยะประกันภัย จับมือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งมอบความคุ้มครองด้านประกันวินาศภัยให้กับพี่น้องมุสลิม

265

อมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม (ตะกาฟุล) เพื่อร่วมกันส่งมอบความคุ้มครองด้านประกันวินาศภัยให้กับพี่น้องมุสลิม สามารถเลือกความคุ้มครองจากผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลของวิริยะประกันภัย มีความคุ้มครองที่หลากหลายครอบคลุมครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ (Motor) และประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์ (Non – Motor) อันเป็นการตอกย้ำถึงเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ว่า “ทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณ” ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ทันต่อความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นธรรม ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา