“WICE” เข้าร่วม Opportunity Day Q2/66 ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนฯ 

260

ชูเดช คงสุนทร (ตำแหน่งยืน) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ บุศรินทร์ ต่วนชะเอม (ตำแหน่งยืน) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน โดยเข้าร่วมให้ข้อมูลผลประกอบการในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาส 2/2566 ซึ่ง WICE ได้เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการต้นทุน ร่วมกับบริษัทในเครือ เพื่อรักษาอัตรากำไรสุทธิ 6.41% พร้อมประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566