“พิซซ่า ฮัท ส่งมอบความสุขให้น้อง บ้านนกขมิ้น กรุงเทพฯ”

213

ชัยรัตน์ มิดชิด (ที่สี่จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายระดมทุน มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคจาก คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารแฟรนไชส์ พิซซ่า ฮัท 1150 ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคม และส่งเสริมให้พนักงาน พิซซ่า ฮัท 1150 ร่วมสร้างรอยยิ้ม ความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย ผ่านโครงการ “พิซซ่า ฮัท ปันสุข – An Equal Slice for Everyone”