TQR ส่งซิกผลงาน Q2/66 โตต่อเนื่อง ลุยพัฒนา Cyber-ความรับผิดทางวิชาชีพ เต็มสปีด หนุนปี 66 โตเกิน 10%

136

ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR)  เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2566 ยังมีทิศทางที่ดี จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ทั้ง การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity) การประกันภัยไซเบอร์ ประกันภัยทรัพย์สิน    และการทำงานร่วมกับบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว การก่อสร้าง สุขภาพ และการพัฒนาแพลตฟอร์ม ส่วนธุรกิจนายหน้าประภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง

ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

          “แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยในครึ่งปีแรกของปี 2566 คาดว่า มีโอกาสที่จะขยายตัวได้ประมาณ 4%-7% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2565 โดยธุรกิจการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ธุรกิจการประกันภัยสุขภาพ ธุรกิจการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงธุรกิจประกันภัยการเดินทาง เป็นกลุ่มธุรกิจหลักที่มีการเติบโตสอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้มากยิ่งขึ้นในปีนี้เช่นกัน ส่งผลให้การประกันภัยต่อมีความต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากบริษัทประกันภัย ที่ต้องการบริหารความเสี่ยงให้กับบริษัท” ชนะพันธุ์กล่าว

          สำหรับธุรกิจให้บริการ (Service) ของ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน อยู่ระหว่างการจัดหาบริการเพิ่มเติม และปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเสริมการให้บริการของ Platform ให้มีความครอบคลุมกับความต้องการในการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ พัฒนาและนำเสนอหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมทักษะการทำงานให้กับบุคลากร ทั้งภาคเอกชนทั่วไปและภาครัฐ และยังได้ร่วมกับองค์กรที่ปรึกษาชั้นนำในการทำ Platform สำหรับการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นสำหรับบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าว โดย Platform นี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา และจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในช่วงกลางไตรมาส 2/66 

ยุพเรศ พิริยะพันธุ์

           ยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า แผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อที่มีอยู่ เช่น ประกันภัยไซเบอร์ การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity) ประกันภัยทรัพย์สิน   ด้วยการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานที่มีความเข้มแข็ง เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนมีความสามารถในการติดต่อ ประสานงานกับ Reinsurer ในต่างประเทศ และบริษัทประกันได้อย่างมืออาชีพ ขณะเดียวกัน  TQR อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันภัยต่อสำหรับประกันชีวิต กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คาดว่า จะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

          ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าศึกษาธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อเข้าลงทุนในรูปแบบการทำ M&A กับบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่อง คาดว่า จะเห็นความชัดเจน 1-2 ราย ภายในปีนี้ จึงมั่นใจว่า ปัจจัยเหล่านี้ จะสามารถทำรายได้ในปีนี้เติบโตเกิน 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง 

          อนึ่ง ผลประกอบการของบริษัทฯ งวดไตรมาส 1/2566 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566) มีกำไรสุทธิ 26.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.67% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 24.58 ล้านบาท และมีรายได้รวม 66.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.19% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 56.16 ล้านบาท