LPP จัดแคมเปญ “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด” พร้อมอาสาเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุน สสส.ร่วมสร้างสังคมปลอดสูบบุหรี่ 

148

แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ จัดแคมเปญ “7 days No Smokeกล้าที่จะงด”  ในโครงการที่ แอล พี พี ดูแลกว่า 260 โครงการ  เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกสูบบุหรี่ให้แก่ลูกบ้าน  พร้อมร่วมสนับสนุน สสส. ในการรณรงค์ “สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600”  หวังเห็นคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้าเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของครอบครัว 

สุรวุฒิ สุขเจริญสิน

  สุรวุฒิ สุขเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP)  บริษัทบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า  ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น  “วันงดสูบบุหรี่โลก”  LPP ตระหนักดีถึงความสำคัญของการงดสูบบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ได้รับควันบุหรี่  รวมถึงเป็นการสร้างมลพิษที่อาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อม   ดังนั้น LPP จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ  “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด”  ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2566  โดยรณรงค์เชิญชวน  ผู้อยู่อาศัย และเจ้าของร่วมที่อยู่ภายใต้การดูแลของ LPP กว่า 260 โครงการ  รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้เริ่มต้น งด ละ เลิกสูบบุหรี่ เป็นเวลา 7 วัน  เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยภายใต้การดูแลของ LPP ทุกท่าน รวมถึงประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงของโรคภัยที่มาจากการสูบบุหรี่       

“ เราหวังให้โครงการ “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด”  เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกบุหรี่ในระยะยาวต่อไป  โดย 7 วันของโครงการนี้ถือเป็นการท้าทายตัวเอง หากผ่านจุดนี้ไปได้ ก็เชื่อว่าหลายๆ คนน่าจะสานต่อในระยะยาวได้  LPP จริงจังกับโครงการนี้เพราะเราดูแลคุณภาพชีวิตของคนอยู่อาศัยกว่า200,000 คน  จึงหวังที่จะเห็นลูกบ้านภายใต้การดูแลของเรามีความสุข สุขภาพดี  และขยายต่อความปรารถนาดีสู่สังคม หวังเห็นชุมชนประเทศไทยปลอดบุหรี่   จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการนี้  ท้าทายตัวเอง และแบ่งปันเทคนิคในการเลิกบุหรี่ของคุณผ่าน Facebook : LPP Propertyเพื่อร่วมสนุกชิงรางวัล  ส่วนผลที่ได้จากการร่วมสนุกนี้คือเทคนิคการงดบุหรี่ของแต่ละท่านที่เราจะคัดเลือกและรวบรวมเผยแพร่ต่อไป  อันจะสนับสนุนให้คนทั่วไปที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มเลิกบุหรี่ในครั้งนี้ ได้เห็นแนวคิดเทคนิคต่างๆ ในการงดบุหรี่  อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป”     

 การจัดทำโครงการ “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด” ในครั้งนี้ LPP  ยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 (Quitline)  ในการร่วมผลักดันนโยบาย สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยช่วยเหลือให้คนไทยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างจริงจังและต่อเนื่องในระยะยาว   ซึ่งการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในครั้งนี้  LPP มีแผนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยทั้ง260 กว่าโครงการ งด ละ เลิกสูบบุหรี่  โดยนำบริการสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 (Quitline) มาต่อยอดเพื่อขยายผลของโครงการให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้ท่านที่มีความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ หรือกำลังลังเลใจที่จะเลิกบุหรี่  ได้รับคำแนะนำ กำลังใจ และการติดตามดูแลจากผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจและปรับพฤติกรรม เพื่อให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จและยั่งยืน  อีกทั้งได้มีการรณรงค์และติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ และควบคุมดูแลสถานที่ ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เพื่อลูกบ้านทุกท่านได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ และสามารถใช้ชีวิตภายในโครงการได้อย่างมีคุณภาพในทุกวัน 

            ด้าน รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600)  สำนักงานกองทุนส่งเสริมการสร้างสุข (สสส.)  กล่าวว่า  ทาง ศบช. มีความยินดีและรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากทาง LPP ในการร่วมรณรงค์และส่งเสริมนโยบายเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ให้แก่ลูกบ้านที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการทั้งหมด 260 กว่าโครงการ รวมถึงร่วมรณรงค์ในระดับสังคม   และเชื่อว่าหากมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจะมีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากหันมาตระหนักและให้ความร่วมมือในการใส่ใจสุขภาพของตนเอง คนใกล้ชิด ตลอดจนการสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน 

“ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 นี้   ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการเพื่อรับคำปรึกษาโดยไม่มีการใช้ยาหรือให้สารทดแทนนิโคติน แต่จะให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาเพื่อต้องการเลิกบุหรี่ หรือสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงบุคลากรในองค์กรที่สนใจจะช่วยคนสูบบุหรี่ให้เกิดความตั้งใจและลงมือเลิกสูบ  ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09:00-20:00 น. ส่วนระหว่างเวลา 20:00-23:00 น.จะรับสายโทรเข้าเท่านั้น รวมทั้งยังสามารถฝากข้อความเสียงและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ทางศูนย์ฯโทรกลับ ระหว่างเวลา 23:00 – 09:00 น. เพื่อรับคำปรึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ศูนย์ฯยังได้พัฒนานวัตกรรมสำหรับให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่  ได้แก่ บริการเลิกบุหรี่ด้วยการรับคำปรึกษาผ่านทาง SMS เป็นเวลา 3เดือน หรือ การเลิกบุหรี่ด้วยการให้คำปรึกษาแบบ Line Chat อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ร่วมกับการได้รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ก็ได้ ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่าจะช่วยให้ความสำเร็จของการเลิกบุหรี่สูงขึ้น” รศ.ดร.จินตนา กล่าว    

            ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  7 Days No Smoke กล้าที่จะงด”  สามารถร่วมรณรงค์ได้ที่  Facebook Page : LPP Property  โดยแสดงเจตจำนงและแชร์วิธีการหรือเคล็ดลับในการงด ละ เลิก บุหรี่ ตลอดระยะเวลา 7 วัน  รวมถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก็สามารถแชร์เทคนิคในการโน้มน้าวคนที่คุณรักหรือบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ผู้ร่วมแชร์มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจาก LPP และเทคนิคที่ท่านแชร์จะถูกรวบรวมไว้เพื่อเผยแพร่อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป