สภากาชาดไทย ส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยจากพายุโมคาในเมียนมา

79

สภากาชาดไทย ส่งอาหารและเครื่องบรรเทาทุกข์สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินมูลค่า 1 ล้านบาท ให้กองทัพอากาศนำส่งไปยังประเทศเมียนมา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนโมคา ในพื้นที่เขตตะวันตกของรัฐยะไข่ โดย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย ในพิธีส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าว ร่วมกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากประเทศเมียนมา และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน ณ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักข่าวหลายแห่งได้รายงานว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันภายหลังจากพายุโมคาเข้าพัดถล่มเมียนมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และยังสร้างความเสียหายให้กับเมือง ชุมชน และค่ายผู้พลัดถิ่นในรัฐยะไข่ มีประชาชนมากกว่าหนึ่งแสนคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัย สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงิน สามารถร่วมบริจาคผ่านสภากาชาดไทยได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้