ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกิจกรรม “สร้างจิตสำนึกเรื่องความสะอาด” ครั้งที่ 1 ทำย่านสีลมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

207

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย กรองทอง การุณย์นราทร เจ้าหน้าที่บริหารระดับSenior Vice President ผู้จัดการฝ่ายอาคารสำนักงานและทรัพย์สิน (ที่ 2 จากขวา) พรเพ็ญ พิมพ์วิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ขวาสุด) และ สุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยพนักงานธนาคารฯ ร่วมกิจกรรม “สร้างจิตสำนึกเรื่องความสะอาด” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตบางรัก และสมาคมเรารักสีลม เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงพื้น และทำการแยกขยะก่อนการทิ้งทุกครั้ง เพื่อทำให้ย่านสีลมมีความสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยธนาคารกรุงเทพในฐานะสมาชิกสมาคมเรารักสีลม มุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองในย่านสีลม ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ และสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตอกย้ำจุดยืน ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่ต้องการเคียงอยู่ข้างลูกค้าและสังคมไทยในระยะยาว

โดยโอกาสนี้ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่4 จากซ้าย) อัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางรัก (ที่ 2 จากซ้าย) และ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมเรารักสีลม เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมช่วยกันเก็บขยะและทำความสะอาดทางเท้าตลอดถนนเส้นสีลม