สดช. ผนึก ม.เทคโนโลยีมหานคร เปิดการแข่งขันสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรม ACC-Thailand

191

ดร.พรพรรณ ตันนุกิจ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ผนึก ผศ. ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม (ที่สองจากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันACC-Thailand ในโครงการ APSCO CubeSat Competition (ACC) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของ APSCO เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาดาวเทียม CubeSat ให้แก่ประเทศสมาชิกทั้ง 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน ปากีสถาน อิหร่าน เปรู มองโกเลีย บังคลาเทศและทูร์เคีย ผ่านการแข่งขันการสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรม (Engineering Model) ที่มีขนาดรวมไม่เกิน 3U ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบภารกิจ การออกแบบดาวเทียม รวมถึงสามารถสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรมได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ หรือ New Space Economy ของประเทศไทย จัดขึ้น ณ อาคารมหานครมิวเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ