“Smart Group” พลิกโฉมวงการเซอร์เวย์เยอร์ เปิดตัวนวัตกรรมเคลม One Stop Service

312

“Smart Group” ยกระดับบริการสำรวจภัย เปิดตัวนวัตกรรมล้ำยุค ที่จะช่วยปลดล็อกปัญหาเดิมๆ โดยชูจุดเด่น One Stop Service พร้อมรองรับการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย

นางสาวณัฐทิตา โพธิ์ศรีทอง ตัวแทนใน Smart Group และกรรมการบริหาร บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า “Smart Group” เกิดจากการรวมตัวของผู้ให้บริการสำรวจภัยชั้นนำทั่วประเทศ โดยแรกเริ่มนั้นมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบริการสำรวจภัยในรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ตลอดจนเพิ่มคุณภาพงานบริการที่สามารถตอบโจทย์ของบริษัทประกันภัย ด้านความรวดเร็วในการส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกไปให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยที่ประสบเหตุบนท้องถนน ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาการทำงานของคอลเซ็นเตอร์ได้อีกด้วย

“จะเห็นได้ว่างานสำรวจภัยในปัจจุบันมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาควบคุมคุณภาพการทำงาน โดยเฉพาะแอปต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการ มีการแชร์รูปแบบการทำงานตลอดจนบุคลากรในเวลาที่มีปัญหา มีการจัดอบรมเทรนนิ่งให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ อาศัยจุดแข็งของแต่ละสมาชิกเพื่อยกระดับการให้บริการ ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงาน ตลอดจนสร้างบุคลากรใหม่ๆ เพื่อรองรับการให้บริการกับบริษัทประกันภัย” นางสาวณัฐทิตา กล่าว

นอกจากการให้บริการด้านงานสำรวจภัยแบบครบวงจรโดยบริษัทสำรวจภัยชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ บริษัทวี-เคลม เซอร์วิส จำกัด บริษัท ณัฏฐา (กฎหมายและสำรวจภัย) จำกัด บริษัท เมก้าออโตเคลม จำกัด บริษัท ไอริส เซอร์เวย์ จำกัด หจก.ตองเก้าสำรวจภัย หจก.อิมเมจเซ็นเตอร์ เซอร์เวย์ ฯลฯ แล้ว Smart Group ยังมีบริการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ได้แก่ บริการรถยก บริการตรวจสภาพรถยนต์ บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ และบริการระบบรับแจ้งและเคลม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ

ด้าน นายเกียรติรัตน์ ไหล่ไพบูลย์ ตัวแทนใน Smart Group และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ณัฏฐา (กฎหมายและสำรวจภัย) จำกัด กล่าวถึงการพัฒนาระบบและดึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานว่า ในอดีตปัญหาของบริษัทประกันภัยต่อการใช้ Outsource สำรวจภัย ที่ผ่านมา คือ ไม่สามารถตรวจสอบตำแหน่งของพนักงานสำรวจภัยในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ทราบการเดินทางของพนักงานว่าออกเดินทางจากที่ใด และจะไปถึงเมื่อไร เจ้าหน้าที่ไม่ใช้โปรแกรมหรือแอปในการปฏิบัติงานจึงทำให้เสียเวลาในการทำงาน อีกทั้งเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนจากลูกค้า

นอกจากนี้ยังใช้ระยะเวลากว่า 24 ชั่วโมงในการส่งงานเข้าระบบ จึงจะทราบข้อมูลเบื้องต้นของอุบัติเหตุรายนั้นๆ และไม่สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้ เนื่องจากความหลากหลายของผู้ให้บริการที่ให้บริการไปคนละทิศคนละทาง รวมถึงหากจำเป็นต้องมีการสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องติดต่อไปทุกๆ ผู้ให้บริการซึ่งเสียเวลาเป็นอย่างมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทประกันภัย และผู้เอาประกันภัย “Smart Group” จึงได้พัฒนาระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มีความกระชับ ติดตามการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจากโปรแกรมการจ่ายงานแบบอัตโนมัติทำให้สามารถกระจายงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม อีกทั้งยังสามารถจ่ายงานให้เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุดออกไปปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วด้วย

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังใช้แอปที่มีระบบติดตามตัว (GPS) ทำให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ได้อย่างแม่นยำและตลอดเวลา ทั้งยังมีคอลเซ็นเตอร์ที่เดียวให้บริการได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทั้งในการรับงานและประสานงาน แบบ One Stop Service และบริษัทประกันภัยสามารถล็อกอินเข้าระบบเองได้ ทำให้เห็นการเดินทางตลอดจนข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรูปถ่ายได้แบบ Real-time

นอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย “Smart Group” ยังได้พัฒนาระบบการแจ้งเตือน โดยเมื่อรับแจ้งเหตุจากผู้เอาประกันภัยแล้วจะจัดส่ง SMS ให้แก่ผู้เอาประกันภัยในทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยกดรับข้อความจะส่งตำแหน่งของผู้เอาประกันภัยเข้ามาในระบบ พร้อมแผนที่แสดงการเดินทางของพนักงาน

“ด้วยสมาชิกที่มากประสบการณ์ และมีความเป็นมืออาชีพ จึงมีการประชุมกำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกันเพื่อให้การบริการทรงคุณภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแชร์ข้อมูลในกรณีติดขัดปัญหาต่างๆ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยยังสามารถออก e-Document ได้จากในระบบ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ PDF เพื่อส่งให้ลูกค้าในที่เกิดเหตุได้ทันที และกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ AI ในการอ่านเอกสารมาใช้เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่สะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้ง “Smart Group” ยังให้บริการรับแจ้งเหตุแทนบริษัทประกันภัย ทั้งหลังเวลาการทำงาน หรือตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย” นายเกียรติรัตน์กล่าวในที่สุด

จากความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยนวัตกรรมแห่งยุคดิจิทัล ตามสโลแกน “INNOVATIVE AND ABSOLUTE SOLUTION BY SMART GROUP” และความร่วมมือที่อยู่บนเป้าหมายเดียวกันต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจุดเริ่มต้นดังกล่าวจะเกิดการยกระดับงานบริการด้านประกันภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน