ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ : เปิดรับสมัครแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ อบรมหลักสูตรอัลตราซาวด์

241

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด “โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา”  เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และ เพื่อพัฒนาแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราชาวด์ทางการแพทย์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้สมัครต้องเป็นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราชาวด์ในโรงพยาบาลรัฐ

หลักสูตรโครงการฯ เป็นการเรียนอัลตราซาวด์ช่องท้องอย่างเข้มข้น ฝึกปฏิบัติจริง ลงมือทำแบบให้เทคนิคหมดเปลือก พร้อมออกเดินทางไปมอบความรู้ในพื้นที่ต่างจังหวัด รายละเอียดการรับสมัคร รุ่นที่ 23ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2566 รับสมัครวันนี้ – 24 มี.ค. 2566 รายละเอียด https://bit.ly/3JqGsjY

หมายเหตุ : หลังสมัครจะมี Email ส่ง Link และวิธีการใช้งานโปรแกรม สำหรับดู VDO เพื่อเรียนก่อนสอบในวันที่ 25 มี.ค. 2566 ช่วงค่ำ กำหนดสอบคัดเลือก Online 27 มี.ค. 66 เวลา 18.00 – 18.30 น. ประกาศผล 29 มี.ค. 66 (วันที่ 5 เม.ย. 66 พิธีเปิด Online 14.00 – 16.00 น. 5 เม.ย. – 10 พ.ค. 66 VDO E-Learning + Tutorial Class + Final Test วันที่ 29 – 30 เม.ย. 66 และฝึกปฏิบัติ Short Course US ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา)