“มูลนิธิมาดามแป้ง” จัดประชุมสามัญประจำปี สานต่อพลังการให้ ลุยงานเด็กเยาวชนในปีที่ 3 ของการดำเนินงาน

132

มูลนิธิมาดามแป้ง จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เดินหน้าช่วยเหลือสังคม มุ่งส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก และเยาวชน กลุ่มเปราะบาง โดยเน้นด้านการศึกษาและกีฬา ตลอดจนการฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเมืองไทยประกันภัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ทำกิจกรรมสาธารณะกุศล เพื่อช่วยเหลือสังคมหลากหลายภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 นี้ มูลนิธิฯ ได้กำหนดเป้าหมายหลักในการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

สำหรับปีที่ผ่านมา มูลนิธิได้ทำกิจกรรมสาธารณะกุศลและให้การสนับสนุนหลากหลายด้านตามวัตถุประสงค์ อาทิเช่น การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ.ในต่างจังหวัด และพื้นที่ห่างไกล,จัดการฝึกอบรมอาชีพนักชงกาแฟ และมอบรถเข็นครัวมาดาม ตลอดจนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเมื่อยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิมาดามแป้งมีรายรับรวมทั้งสิ้น 16,197,775.77 บาท และมีรายจ่ายรวม 15,809,118.76 บาท ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์ 12,224,715 บาท คิดเป็น 75.47% ของรายรับ ในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานเข้าหลักเกณฑ์ขององค์กรสาธารณกุศล ซึ่งเมื่อครบ 3 ปี ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิจะสามารถใช้สิทธิ์ในการขอลดหย่อนภาษีได้

“ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ผลักดันภารกิจในการสร้างประโยชน์แก่สังคม และเชื่อเสมอว่าพลังแห่งความตั้งใจนี้ จะช่วยสร้างสรรค์และขับเคลื่อนทุกภารกิจของมูลนิธิฯ ต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง ” นางนวลพรรณ กล่าวปิดท้าย

มูลนิธิมาดามแป้ง ยังคงมุ่งมั่นสร้างรอยยิ้มแก่ทุกคนในสังคมไทย สามารถร่วม #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และสนับสนุนมูลนิธิมาดามแป้ง ได้ที่บัญชี “มูลนิธิมาดามแป้ง” ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 092-2-64095-5 เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน