ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์ยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย เป็นปีที่ 8

170

ธนาคารไทยพาณิชย์คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย (Best Brand Performance on Social Media) สาขากลุ่มธนาคาร ครองใจคนไทยเป็นปีที่ 8 จากงานประกาศรางวัลTHAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์  (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้และยกระดับโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ เดินหน้าพัฒนาคอนเทนต์ด้านการเงินที่มีคุณประโยชน์ให้กับลูกค้าและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ที่เรารู้จักลูกค้าผ่านข้อมูลและรู้ใจลูกค้าผ่านความรู้สึก

             อินทิรา จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า“ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เล็งเห็นและเพิ่มความสำคัญกับช่องทาง Official Social Media ของธนาคารภายใต้ชื่อ SCB Thailand เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งนอกเหนือจากการดูแลบริหารแพลตฟอร์มให้มีความหลากหลายตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มแล้ว เรายังมุ่งเน้นสร้างสรรค์คอนเทนต์การเงินในมิติต่างๆ ที่ตอบรับกับความสนใจของลูกค้าในแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงินในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำธุรกิจ การลงทุน ไลฟ์สไตล์ เตือนภัยมิจฉาชีพ ฯลฯ โดยนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สนุก มีทั้งรูปแบบ บทความ ภาพนิ่ง อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอทั้งสั้นและยาว 

              การได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์คอนเทนต์การเงินดีๆ ที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้าและสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับทั้งคำชื่นชม คำติชม และคำแนะนำ นับเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ธนาคารรู้จักและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น เพื่อปรับปรุงบริการและนำไปสู่การเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป สอดคล้องกับกลยุทธ์การเป็น Digital Bank with Human Touch ทั้งนี้ธนาคารต้องขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับจากลูกค้าและประชาชน รวมถึงคณะกรรมการที่พิจารณาให้ SCB Thailand ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้” 

สำหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัล THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 11 นั้น ใช้ดัชนีชี้วัด “BRAND METRIC” โดยพิจารณาจากช่องทางต่าง ๆ ของแบรนด์ (Own Channel) และช่องทางที่แบรนด์ถูกพูดถึง (Earned Channel) ผ่าน 4 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube ซึ่งพิจารณาผ่าน 2 มุมมองคือ Fundamental Factors ได้แก่ Followers, Reactions, Comments, Share, Views on YouTube, Social Voice และ Analytical Factors ที่ประกอบด้วย Comment Ratio, Share Ratio, Sentiment

ปัจจุบัน Official Social Media ของธนาคารภายใต้ชื่อ SCB Thailand ประกอบด้วย Facebook มีผู้ติดตามกว่า 4 ล้านคน, LINE มีผู้ติดตามกว่า  37 ล้านคน, Twitter มีผู้ติดตามกว่า 6 แสนคน, YouTube มีผู้ติดตามกว่า 2 แสนคน, Instagram มีผู้ติดตามกว่า 5 หมื่นคน และ TikTok มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน โดยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดของธนาคารได้รับการจัดการดูแลให้มีความแข็งแรงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงและสร้างปฏิสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกับลูกค้าทุกกลุ่มที่นิยมติดตามแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันออกไป 

สำหรับงาน THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 11 เป็นงานประกาศรางวัลผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจบนโซเชียลมีเดียประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์  (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์และยกระดับวงการโซเชียล