จ.สมุทรสาคร ชวนเที่ยวงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี” 10-12 มี.ค.นี้  

212

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 13” พร้อมด้วยนางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายวิชัย แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนไก่ดี และนางอุไร แตงเอี่ยม ประธานกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการหมู่บ้านเบญจรงค์ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร 

งาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 13″  กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ภายในงานประกอบด้วย การแสดงของเด็กนักเรียนพื้นที่เทศบาลดอนไก่ดีและใกล้เคียง พร้อมวงดนตรีโฟล์คซอง กิจกรรม Workshop การสาธิตการทำดอกไม้จากใบเตยหอม การวาดลวดลายลงบนเครื่องเบญจรงค์ สาธิตการทำผ้ามัดย้อม การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปสินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเบญจรงค์ ซึ่งเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์ผลงานเบญจรงค์ให้มีอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมด้านการตลาด การจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

สำหรับหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เคยได้รับรางวัลสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2546 ด้วยผลงานการผลิตเครื่องเบญจรงค์หลากหลายลวดลาย ไม่ว่าจะเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายไม้เลื้อย ลายจักรี ลายประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ ลายตลาดน้ำดำเนิน ลายดอกพิกุล ลายก้านแย่ง และลวดลายดอกไม้จีนต่างๆ มีสีแบบต่างๆ เช่น แบบด้าน แบบมัน แบบด้านนูน ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน โดยผลงานในปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการวาดลวดลายคือ ดอกเดซี่ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความจริงใจ ซื่อสัตย์ จึงเหมาะสมกับการมอบเป็นของขวัญของที่ระลึก เพื่อแสดงถึงน้ำใสใจจริงของผู้มอบที่มีต่อผู้รับได้เป็นอย่างดี

นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถเที่ยวชมงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร