“เบิร์ด” ถ่ายทอด 5F เสน่ห์วัฒนธรรมผ่านเพลง “ฟ้อนทั้งน้ำตา” ผลักดัน Soft Power ความเป็นไทยให้ดังระดับโลก

416

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดตัว เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ในฐานะบุคคลที่มีอิทธิพลในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สาธารณชน ผ่านมิวสิควิดีโอเพลง “ฟ้อนทั้งน้ำตา” หนึ่งในผลงานภายใต้โครงการ Thai 5F Soft Power นำเสนอเสน่ห์ของวัฒนธรรม ทั้งอาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่นไทย มวยไทย และเทศกาลประเพณีไทย พร้อมมีภาพการสื่อสารและสปอตรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า “ตามที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดัน Soft Power ความเป็นไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F ได้แก่ F-Food อาหาร, F-Film ภาพยนตร์และวีดิทัศน์, F-Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย, F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ F-Festival เทศกาลประเพณีไทย สู่ระดับโลกเพื่อช่วยสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ มีเป้าหมายขับเคลื่อนงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ถือเป็นการรีสตาร์ทประเทศไทย สำหรับโครงการ Thai 5F Soft Power เป็นหนึ่งในแผนการขับเคลื่อน มุ่งให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายวัฒนธรรม ชุมชนและประชาชนให้ความสำคัญ ร่วมมือกันนำวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ การค้า รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว อีกทั้งการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญและทรงอิทธิพลของโลก” 

นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า “สำหรับการขับเคลื่อน Soft Power ความเป็นไทย ต้องผลักดันทุกสาขาให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อบุคคลที่มีอิทธิพลในการถ่ายทอดสู่สาธารณชน จึงได้นำเพลงมาเป็นสื่อกลางถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรม 5F ขับร้องโดย เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เนื่องจากเป็นบุคคลที่สาธารณชนให้ความสนใจและยอมรับ อีกทั้งมีความสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่เวทีโลกและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศในระยะยาว สอดคล้องการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วย”

นายชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มีส่วนผลักดันโครงการThai 5F Soft Power ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมิวสิควิดีโอเพลงฟ้อนทั้งน้ำตา ได้นำเสนอเรื่องราวของ 5F อย่างครบถ้วน ขณะเดียวกันก็ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง การแพร่ภาพและกระจายเสียง ไปยังช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ตลอดจนในรถไฟฟ้า BTS และโมบายแอปพลิเคชันเพลิน เพื่อให้สอดคล้องกับผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลง  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างความสุขสนุกสนานให้กับคนไทย และสร้างวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทุนวัฒนธรรมหรือ Soft Power ให้ประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าต่อไป”     

ด้าน เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เปิดเผยว่า “ในฐานะคนไทย เบิร์ดรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของเราที่มีความสวยงามโดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลก เบิร์ดรวมทั้งทีมงานทุกคนตั้งใจทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด อยากให้พวกเราทุกคนมาช่วยกันสืบสานความเป็นไทยที่เราภูมิใจแบบนี้เอาไว้ ซึ่งไม่ได้มีแค่วัฒนธรรม 5F เท่านั้นครับ จริงๆ ยังมีวัฒนธรรมไทยที่เป็น Soft Power อีกมากมาย อยากให้ทุกคนมาช่วยกันผลักดันให้ไปสู่ระดับโลก และขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้เกียรติเลือกเบิร์ดได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งครับ”

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม KICK-OFF : ขวัญเอยขวัญมา กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมรับขวัญคนไทยจากเหตุการณ์โควิด-19 ด้วย 5F ที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง โดยจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมหน้างานคอนเสิร์ต Singing Bird ครั้งที่ 2 ณ  อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้ร่วมชมนิทรรศการในงานกว่า 30,000 คนใน 3 รอบการแสดง

ลำดับถัดไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุด ความเป็นไทยที่เราภูมิใจ โดยจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ Thai 5F ทั้ง 5 เวอร์ชั่น โดย เบิร์ด-ธงไชย เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวความงดงามของวัฒนธรรมแต่ละด้านให้ได้ชม พร้อมด้วยภาพการสื่อสารหลักของโครงการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1.ด้านอาหาร (Food) นำเสนอวัฒนธรรมการกินอาหารไทยและสุดยอดอาหารไทยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก 

2.ด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) นำเสนอวัฒนธรรมการแสดงภาพยนตร์และละครไทย สถานที่ยอดนิยมในประเทศไทยที่ต่างประเทศมักเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ ทำให้สถานที่สวยงามของไทยเป็นที่รู้จัก กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

3.ด้านการออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) นำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของไทย ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ 4 ภูมิภาค รวมทั้งผ้าไหมไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับ 

4.ด้านศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) นำเสนอศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย คือ มวยไทย โดยกินเนสส์บุ๊กเวิลด์เรคคอร์ด (Guinness World Records : GWR) ได้บันทึกว่าประเทศไทยมีการแสดงไหว้ครูมวยไทยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ และโชว์แม่ไม้มวยไทยด้วยจำนวนคนที่มากที่สุดในโลกกว่า 3,660 คน

5.ด้านเทศกาลประเพณีไทย (Festival) นำเสนอวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีไทยทั้ง 10 อันดับที่ดีที่สุดของประเทศไทย ซึ่งวัฒนธรรมทั้ง 5 ด้านเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลกและเป็น Soft Power ที่ช่วยกันผลักดันสู่ระดับโลก

ผู้สนใจสามารถสัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมไทยทั้ง 5 ด้านในมิวสิควีดีโอเพลง ฟ้อนทั้งน้ำตา ผ่านทาง YouTube GMM Grammy Official, Facebook : GMM Grammy, Facebook : Bird Thongchai ได้แล้ววันนี้