สานต่อศรัทธาร่วมน้อมรำลึก 153 ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

227

พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต เป็นพระมหาเถระที่ได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน โดยท่านได้รับสมญานามว่า “บูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรม” การจัดกิจกรรมน้อมรำลึก 153 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ปฏิปทา น้อมนำข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนของท่านในฐานะเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ตามที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก

พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) M.D อดีตอาจารย์แพทย์ผู้ริเริ่มเสนอหลวงปู่มั่นต่อองค์การยูเนสโก ในฐานะประธานโครงการฝ่ายจัดงาน 153 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เมื่อวันที่ 20-21 มกราคมที่ผ่านมา เปิดเผยว่า งานในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิรักษ์เยาวชน สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ BMCTV ตลอดจนผู้ปกครองและเยาวชนจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติ คำสอน ข้อวัตรและปฏิปทาในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, นิทรรศการภาพวาดของเด็ก เยาวชน และประชาชนในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน”, กิจกรรมของจิตรกรจิตอาสาภาพวาดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถ่ายทอดจินตนาการในมุมมองของคนรุ่นใหม่ จนเป็นภาพวาดที่ทรงคุณค่า ซึ่งสามารถติดตามได้ที่ https://online.pubhtml5.com/czrx/wqvt/

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ยังได้มอบภาพวาดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ร่วมบุญเข้ามูลนิธิฯ โดยขอประมูลในราคาเริ่มต้น 900.000 บาท เช่นเดียวกับผู้มีจิตศรัทธาที่มอบงานอันทรงคุณค่าเพื่อร่วมในกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ด้วย อาทิ ภาพวาด ภาพปักรูปหลวงปู่มั่น เป็นต้น ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ คุณฉันทนา ดาวราย นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 062-6299241

สำหรับกิจกรรมบนเวที เริ่มด้วยการกล่าวปาฐกถาธรรมเรื่อง “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กับสันติภาพ” โดย พระอาทิตย์ อธิบุญโญ (วงศ์แสนสุข), การแสดงเดี่ยวของนักเปียโนระดับโลกชาวรัสเซีย Mr.Ivan Sharapov, การแสดงคีตศิลป์จากวงดุริยางค์ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร การขับร้องเพลงบูชาพระคุณหลวงปู่มั่น จาก ดร.โฉมฉาย อรุณฉาน-ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม-คุณหัสพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ และคณะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนผ่านชมรมเวปคลับ ไทยแลนด์ (WebClub Thailand) โดยคุณนาริฐา จ้อยเอม ประธานชมรมฯ พร้อมคณะ