กสิกรไทยสำรองเงินสด 37,400 ล้านบาท รับเทศกาลตรุษจีน ปี 2566 

168

ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็มเพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน 19 – 22 มกราคม 2566 รวมทั้งสิ้น 37,400 ล้านบาท  

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 16,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 9,000 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 7,000 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี  824  สาขา ทั่วประเทศ 

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 9,000 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21,400 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 9,400 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 12,000 ล้านบาท