น้อมรำลึก 153 ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ 20-21 ม.ค.นี้

246

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นับเป็นอริยสงฆ์ที่ชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักและให้ความเคารพกราบไหว้ตลอดมา ด้วยตลอดชีวิตของท่านมีความแน่วแน่ในการสั่งสอนผู้คนให้รู้จักการทำสมาธิและการเจริญภาวนา ซึ่งทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติได้รู้เองเห็นเองว่า ความสงบที่เกิดขึ้นในใจของตนจากการทำสมาธิภาวนานั้น ทำให้จิตใจมีความสงบเยือกเย็น ไม่ร้อนรุ่มวุ่นวาย จนทำให้ชื่อเสียงของท่านได้แผ่ขจรขจายไปทั่วทั้งในและต่างประเทศ

โดยหลังจากท่านได้ละสังขารไปแล้ว องค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องเชิดชูให้ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำวาระปีพุทธศักราช 2563-2564 คณะศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศจึงได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 มกราคมของทุกปีเป็นต้นมา

พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ผู้ประสานงานฝ่ายจัดงาน 153 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เปิดเผยว่า “อาตมาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อครั้งครบ 149 ปี จนถึง 152 ปี โดยเฉพาะเมื่อปี  2564 อาตมาได้รับรางวัล ‘ค่าของแผ่นดิน’ จากผลงานผู้ริเริ่มเสนอหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต่อยูเนสโก บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี 2563-2564 ทำให้เกิดแรงผลักดันมุ่งมั่นต่อการจัดงานดังกล่าว จึงร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ หน่วยงานต่างๆ องค์กรการศึกษาทั้งโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นว่าสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างความสมานสามัคคีให้กับมวลมนุษยชาติเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง จึงได้มีการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดงานวาระครบรอบในวันที่ 20 มกราคมนี้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น”

ในปี 2566 ซึ่งจะครบรอบวาระ 153 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงจะมีการจัดกิจกรรมวันน้อมรำลึกดังนี้

  • วันที่ 20 มกราคม 2566 ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึก ณ วัด สถานปฏิบัติธรรม สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ทำงาน ที่บ้าน ทั่วประเทศ และต่างประเทศ
  • วันที่ 21 มกราคม 2566 มูลนิธิโรครักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับภาคีเครือข่ายและคณะศิษยานุศิษย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เวลา 10.00-16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. กิจกรรมวาดภาพในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต” ของกลุ่มจิตรกรจิตอาสาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรวมพลังแสดงออกถึงความศรัทธาในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยภาพวาดนี้จะมีการประมูลเพื่อนำรายได้จัดตั้งเป็นกองทุนฯ ต่อไป

2. การแสดงเดี่ยวเปียโนจากคุณ Ivan Sharapov นักเปียโนระดับโลก/วงดุริยางคศิลป์จากคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร/การขับร้องเพลงบูชาพระคุณหลวงปู่มั่น จาก ดร.โฉมฉาย อรุณฉาน และ ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม และคณะ ในหัวข้อ “ดนตรี และสมาธิภาวนา ในการบำบัดจิตใจ”

3. กิจกรรมเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแบบพระสายวัดป่า โดย พระอาทิตย์ อธิปุญโญ M.D. อดีตอาจารย์หมอ ผู้ได้รับยกย่องให้เป็น “ค่าของแผ่นดิน” ปี 2564 ของสำนักนายกรัฐมนตรี

4. นิทรรศการแสดงภาพวาดจากกลุ่มนักเรียนระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน” ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดในงาน 152 ปีชาตกาลฯ ซึ่งภาพวาดแต่ละกลุ่มบ่งบอกถึงความรู้ความสนใจในองค์หลวงปู่มั่น ในมุมมองของคนรุ่นใหม่ หลักคิดที่ได้จากการภาพวาดในมุมมองของแต่ละกลุ่มด้วยความศรัทธาของผู้วาดภาพ

5. นิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติหลวงปู่มั่น ข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนขององค์ท่าน และองค์ความรู้ต่างๆ จากหนังสือชุดหลวงปู่มั่น ที่คนรุ่นหลังจะได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะด้วยตนเอง

นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ยังมีการจำหน่ายชุดหนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มอบซีดีชีวประวัติหลวงปู่มั่น แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ในสื่อออนไลน์ต่างๆ อีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ได้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.081-9265895