เอกชัยการแพทย์จัดกิจกรรม “Giving is Living” ครั้งที่ 14

125

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร (แถวยืนที่ 1 จากซ้าย) กรรมการและผู้อำนวยการ  บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH  ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ พื้นที่ 4 สภากาชาดไทย และ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต Giving is Living ครั้งที่ 14 “ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต” โดยมีผู้รับบริการ ญาติ แพทย์ และพนักงานโรงพยาบาลให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก