ASW ร่วมต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

148

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) ตระหนักถึงการร่วมดูแลสังคมไทยในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเกิดการระบาดระลอกใหม่ ส่งผลกระทบโลหิตขาดแคลนต่อเนื่อง จึงร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จัดกิจกรรม หนึ่งหยดโลหิต…ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่ 9 เพื่อให้รณรงค์การบริจาคเลือดต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี วุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลาง) คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกบ้านเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งมีผู้แสดงความจำนง 145คน และผ่านการคัดกรอง 92 คน รวมจำนวนโลหิตทั้งสิ้น 41,400 ซี.ซี. พร้อมมอบเป็นของที่ระลึกให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)