ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.63 บาท

182

นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายไชยยันต์ ชาครกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และนายสุวรรณ แทนสถิตย์ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท เป็นสำหรับงวด 6 เดือนแรกที่อัตราหุ้นละ 0.295 บาท และงวด 6 เดือนหลังที่อัตราหุ้นละ 0.335 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม ศกนี้ โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด Covid-19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารลลิล สำนักงานใหญ่ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้