เงินติดล้อ เปิดตัว “TIDLOR Culture Camp” แชร์ประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อธุรกิจยั่งยืน

283

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด, ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), South East Asia Center (SEAC), บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด, บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการ TIDLOR Culture Camp เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดและเรียนรู้วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ได้จริงในแบบฉบับของเงินติดล้อ ผ่านการเยี่ยมชมออฟฟิศ การทำเวิร์กชอป รวมทั้งร่วม Q&A กับ ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อ ไปสู่องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์

ทั้งนี้โครงการ TIDLOR Culture Camp จัดขึ้นสำหรับองค์กรภายนอกที่สนใจและให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ใช้ได้จริงผ่านการทำเวิร์กชอป และการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับตัวแทนจากเงินติดล้อ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมโครงการ TIDLOR Culture Camp สามารถติดต่อได้ที่ academy@tidlor.com