ผู้ถือหุ้น SFT อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.1015 บาทต่อหุ้น

188

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท และ ซุง ชง ทอย (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและติดตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โดยบริษัทฯ มีการควบคุมการจัดงานภายใต้มาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละระเบียบวาระต่างๆ พร้อมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.1015 บาท รวมเป็นเงิน 44,660,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้