ซินเน็คฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไฟเขียวจ่ายปันผลทั้งปี 0.70 บาท/หุ้น

174

สุพันธุ์ มงคลสุธี (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม พร้อมด้วย คณะกรรมการ ร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ซินเน็คฯ รวมทั้ง สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

โดยมติที่ประชุมผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หน่วย เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานร่วมกันสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท เพื่อผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พร้อมทั้ง อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 0.52 บาท กำหนดวันจ่าย 5 พฤษภาคม 2565 นี้  เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน และสะท้อนความเชื่อมั่นแผนการต่อยอดธุรกิจ และโอกาสการเติบโตอย่างโดดเด่นในยุคดิจิทัล