แพ็กเกจถอดอัจฉริยะภาพลูกรัก รพ.กรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย วันนี้-31 ธันวาคม 2565

261

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ร่วมค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของลูกช่วงอายุ 6-15 ปี เพื่อให้ลูกสามารถค้นพบตัวตนและหาพรสวรรค์ที่แท้จริงได้ถูกทางกับ แพ็กเกจถอดอัจฉริยะภาพลูกรัก ค้นหาพรสวรรค์ลูกแต่เล็ก ต่อยอดเด็กสู่อัจฉริยะ ผ่านเครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับสากล ดูแลโดยนักจิตวิทยาและแพทย์พัฒนาการเด็ก ช่วยส่งเสริมและต่อยอดความสามารถลูกได้อย่างถูกต้องเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต ประกอบไปด้วย

  • ชุดตรวจวัดความสามารถขั้นพื้นฐานที่มาพร้อมกับการตรวจวัดด้วยเครื่องมือมาตรฐาน Progressive Matrices วัดการเชื่อมโยงทางความคิดการวิเคราะห์ข้อมูล วัดความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจที่ซับซ้อน การแก้ปัญหาและการถ่ายทอดทางความคิด เน้นทดสอบจากภาพ รับบริการได้ 2 ครั้ง ราคา 5,500 บาท
  • ชุดตรวจวัดความสามารถขั้นสูง ตรวจด้วยเครื่องมือมาตรฐาน WISC-IV เน้นทดสอบภาษา คิดวิเคราะห์ สมาธิ ความจำ ที่ได้จากการเห็นและได้ยิน รับบริการได้ 2 ครั้ง ราคา 7,000 บาท
  • ชุดตรวจวัดเชาว์ปัญญา บุคลิกภาพ ดูความถนัดทางอาชีพในอนาคต เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมและอุดมศึกษา กับการตรวจด้วยเครื่องมือมาตรฐาน WISC-IV และ MBTI เพื่อวัดความสามารถทางภาษา ด้านการคิดวิเคราะห์ วัดสมาธิ ความจำ การคงระดับสมาธิ วัดบุคลิกภาพเพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะสม รับบริการ 2 ครั้ง ราคา 9,000 บาท

ราคาทั้งหมดนี้รวมค่าแพทย์พัฒนาการเด็ก ค่านักจิตบำบัดสำหรับการทดสอบ และการให้คำปรึกษาแล้ว สามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช กูรูสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย โทร. 02-7551213, 02-3103006, 02-7551006 หรือ Contact Center โทร.1719 แอดไลน์ Line: @bangkokhospital หรือ www.bangkokhospital.com