ผถห. TKN มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 2564 หุ้นละ 0.14 บาท พร้อมตั้งกรรมการอิสระ

283

ยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ และ อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยในที่ประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมถึงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น193,200,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,200,000 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ พร้อมแต่งตั้ง ดร. สมจินต์ ศรไพศาล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เสริมทัพเพิ่มความแข็งแกร่งในการบริหารงาน เดินหน้าขยายธุรกิจก้าวสู่ระดับโลก ตอกย้ำเป้ารายได้ปีนี้ เติบโตกว่า 15-20%