ธนาคารเอชเอสบีซี จับมือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมการศึกษาไทย

172

นายจอร์โจ กัมบา (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ ผศ.ดร.อาเล็กซานเดอร์ ซาบอท นันนิ (ที่ 3 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการประกวดสุดยอดวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจระดับสากล HSBC Thailand Business Competition 2022 โดยโครงการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในประเทศไทยได้เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหาผ่านการวิเคราะห์แผนธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการประกวดในปีนี้มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 260,000 บาท โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมแข่งขันระดับนานาชาติโครงการ HSBC/HKU (University of Hong Kong) Asia Pacific Business Case Competition ในเดือนมิถุนายน 2565