โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เชิญชวนรับบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นฟรี

391

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นผ่านเครื่องเอกซเรย์ ฟรี เพื่อการเฝ้าระวังมะเร็งปอดและการดูแลรักษาสุขภาพปอดเบื้องต้น ภายในงาน “ตรวจไว สู้ภัยมะเร็งปอด วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.00-19.00 น. และวันที่ 21-24 เมษายน 2565 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ชั้น 1 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Banphaeo General Hospital โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน