อลิอันซ์ อยุธยา มอบหมวกนิรภัย 100 ใบ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

294

นางสาวภาริสา ฉายากุล (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารองค์กร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบหมวกนิรภัย 100 ใบ ในโครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายพีระยศ เหมะสิขัณฑกะ (ที่สามจากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้