อย.สหรัฐอเมริกา อนุมัติการใช้วัคซีนโมเดอร์น่าเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่สอง

356

บริษัทโมเดอร์น่าได้ประกาศว่า วัคซีนโมเดอร์น่าในขนาด 50 ไมโครกรัม ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา กรณีฉุกเฉิน ในการให้ใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่สองในผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีการได้รับวัคซีนโควิด-19 ข็มกระตุ้นมาแล้วก่อนหน้านี้

สเตฟาน บานเซล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโมเดอร์น่า กล่าวว่า การอนุมัติรับรองการใช้วัคซีนควิด-19 เข็มกระตุ้นเข็มที่สอง จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้จะช่วยให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาระดับการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง” “ไวรัสเองมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาและขณะนี้เรากําลังใกล้จะถึงจุดที่อาจจะมีการระบาดระลอกใหม่ขึ้นอีกครั้งจากเชื้อโอไมครอนชนิด BA.2 ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ยังคงแสดงให้เห็นว่าวัคซีนโควิด-19เข็มกระตุ้นชนิด mRNA ยังคงให้การป้องกันที่ดีที่สุดจากการติดเชื้อโควิด-19 ชนิดรุนแรงรวมถึงการติดเชื้อที่นำไปสู่การเสียชีวิต เนื่องจากวัคซีนนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบการป้องกันทางสาธารณสุขของเรา ตอนนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์จะให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ว่าพวกเขาควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่อไหร่และอย่างไร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าก่อนที่จะมีการระบาดระลอกใหม่

สำหรับการยื่นเรื่องเพื่อขออนุมัติใช้วัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่สองเป็นกรณีฉุกเฉินครั้งนี้ ทางบริษัทโมเดอร์น่าได้อ้างอิงชุดข้อมูลการศึกษาจากประเทศอิสราเอลที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า เข็มที่ 4 ในช่วงที่มีการระบาดอย่างมากของเชื้อโอไมครอน

ในขณะนี้ทางบริษัทโมเดอร์น่า ยังคงดำเนินการรวบรวมและติดตามข้อมูลในการใช้จริงของวัคซีนโมเดอร์น่าอย่างต่อเนื่อง โดยหลักฐานเชิงประจักษ์จากการใช้จริงทั่วโลกยังคงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยที่เด่นชัดของวัคซีนโมเดอร์น่า นอกจากนี้แล้วในขณะนี้ทางบริษัทโมเดอร์น่าเองก็กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 ของวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตร mRNA-1273.529 ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน และวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรผสม mRNA-1273.214