โตเกียวมารีนประกันชีวิต จัดทริปท่องเที่ยวฟินแลนด์

205

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) นำคณะตัวแทน และผู้บริหารตัวแทน ผู้พิชิตคุณวุฒิเดินทางท่องเที่ยวประเทศฟินแลนด์แบบเอ็กซ์คลูซีฟในดินแดนบ้านเกิดซานตาครอส ชมแสงเหนือแบบใกล้ชิด จุดเส้นแบ่งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ นำทริปโดย คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน เมื่อวันที่ 25 มี.ค.- 1 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา