เที่ยวสงกรานต์ อย่างไร ให้อุ่นใจ

1000
นาย พิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เผยว่า เทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึงนี้ คนส่วนใหญ่ต่างกำลังวางแผนการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวของทุก ๆ ปีมักมีการจราจรที่คับคั่ง ทำให้สามารถเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย

ในโอกาสนี้ สมาคมประกันชีวิตไทย ขอเชิญชวนประชาชนเตรียมพร้อมวางแผนบริหารความเสี่ยงด้วยประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุ เพื่อให้การท่องเที่ยวในวันหยุดยาวนี้เป็นไปอย่างมีความสุขไร้ซึ่งความกังวลใจ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรือเจ็บมาก ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างดี ซึ่งในปัจจุบันเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุมีราคาถูก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้

ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส่งมอบความสุขและสร้างความอบอุ่นใจในการเดินทางให้กับประชาชน ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีราคาถูก “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” เบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท แต่ให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน โดยจะรับประกันภัยให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้ กรมธรรม์ดังกล่าวเริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีบริษัทประกันชีวิตที่ร่วมจำหน่ายกรมธรรม์ดังกล่าว 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอเอ จำกัด

สำหรับผู้ที่ได้ซื้อประกันชีวิตเอาไว้แล้ว โปรดตรวจสอบกรมธรรม์ของท่านว่าถึงกำหนดชำระเบี้ยในงวดต่อไปแล้วหรือไม่ เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยที่กำลังจะถึงนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไปครับ