รวมพลังบริจาคโลหิต

264

ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พระรามเก้าฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด และบริษัท ปิ่นเกล้า ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.รุ่นที่ 9) โดยครั้งนี้ได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นคลินิกหนึ่งในสิบสองคลินิกของโครงการ โดยมี รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, สุภารัตน์ จักรพงษ์ ณ อยุธยา, โรส บริบาลบุรีภัณฑ์, สมนึก สงวนสิน, น้ำค้าง พึ่งทอง และ เอ็นดู คงรักเกียรติยศ มาร่วมงาน ณ โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ ฮอนด้า พระราม 9