NSI นำสินประกันภัย ระยอง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

344

NSI นำสินประกันภัย สนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดย คุณแกมกาญจน์ จันทรมณี ผู้จัดการสาขาระยอง บมจ.นำสินประกันภัย ร่วมกับ คุณวลัยทิพย์ อนุวงศ์วรเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดระยอง มอบหมวกนิรภัยให้กับ จ่าเอกวินัย บุตรชัยพงษ์ รักษาราชการสำนักงานปลัด เทศบาลนครระยอง เพื่อนำไปแจกให้ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต่อไป