ทีเอ็มบีธนชาต สำรองธนบัตร 16,000 ลบ. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2565

314

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เตรียมความพร้อมสำรองธนบัตรให้บริการผ่านเอทีเอ็มและสาขาของธนาคารทั่วประเทศ จำนวน 16,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินสดช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยแบ่งธนบัตรสำรองในเขตกรุงเทพมหานคร 7,000 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 9,000 ล้านบาท หรือบริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม จำนวน 10,500 ล้านบาท และช่องทางสาขาจำนวน 5,500 ล้านบาท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกรรมทางเงินต่าง ๆ ให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยปัจจุบันทีเอ็มบีธนชาตมีสาขา จำนวน 636 สาขา และเครื่องเอทีเอ็ม จำนวน 3,043 เครื่องทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารขอแนะนำลูกค้าทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน ttb touch เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ลดการสัมผัสเงินสด และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19