ททท. ดึง “ใหม่ ดาวิกา” ชวนเที่ยวไทย ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “เที่ยวแบบใหม่”

349

ททท. ชวนเที่ยวไทย กับแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ดึง “ใหม่ ดาวิกา” ร่วมกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “เที่ยวแบบใหม่” ชูแนวคิดวิถีการเที่ยวแบบใหม่ที่ปลอดภัย ดีต่อใจและดีต่อโลกให้มากยิ่งกว่าเดิม หวังปลุกกระแสเที่ยวไทย สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ตั้งเป้าไทยเที่ยวไทย 160 ล้านคนครั้ง สร้างรายได้ท่องเที่ยวกว่า 6.56 แสนล้านบาท

ยุทธศักดิ์ สุภสร

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ทั่วโลกยังคงเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม และเศรษฐกิจของไทยที่ยังคงพึ่งพาอุตสาหกรรมด้านท่องเที่ยวเป็นหลัก อย่างไรก็ตามภาครัฐได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถฟื้นตัวและดำเนินกิจการได้ใกล้เคียงสถานการณ์ปกติ โดยวางนโยบายในการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อการเดินทางท่องเที่ยวไทย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยมีเป้าหมาย ในการผลักดันการท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี จากการสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยในปี 2564 ที่ผ่านมา คนไทยมีการค้นหาคำว่า “เที่ยวไทย” ผ่าน Google Trends สูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า หลายคนยังไม่มั่นใจ ที่จะออกไปเดินทางท่องเที่ยว

ททท. จึงขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งกับแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ภายใต้แนวคิด “ยิ่งไป ยิ่งให้ ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย” กับวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่ โดยชวนทุกคนมาเปลี่ยน (Change) รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวให้แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งการออกเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยนับจากนี้ จะเป็นการเที่ยวแบบใหม่ ที่ปลอดภัย ดีต่อใจ และดีต่อโลกให้มากยิ่งกว่าเดิม เป็นการออกเดินทางท่องเที่ยวแบบดูแลตัวเองและดูแลสังคม ไปพร้อมๆ กัน หรือ “Travel with Care” เน้นการออกเดินทางท่องเที่ยวที่ให้ความใส่ใจในเรื่องของการดูแลตัวเองระหว่างการเดินทาง การเลือกที่พัก สถานบริการที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

ซึ่งนอกจากตัวนักท่องเที่ยวเองที่จะ “ได้” รับความสนุกจากการเดินทางท่องเที่ยวยังเป็นการส่งต่อความสุขในการเป็น “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ไปยังชุมชน สังคม และ ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวในโอกาสเดียวกัน ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวมได้เป็นอย่างดี โดย ททท. คาดการณ์ว่า      ปี 2565 นี้จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ 160 ล้านคน/ครั้ง รายได้ท่องเที่ยว             ในประเทศ 6.56แสนล้านบาท

ศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดในประเทศของ ททท. กำหนดแนวทางในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ครอบคลุมทั้งสื่อโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา ผ่านการนำเสนอชิ้นงานโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ส่งต่อเรื่องราวการเดินทางแบบ “เที่ยวเมืองไทย Amazing  ยิ่งกว่าเดิม” นำเสนอผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “เที่ยวแบบใหม่” โดยมี “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราววิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ Travel With Care และพร้อมชวนให้ทุกคนออกไปเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ในแบบฉบับ    ที่เรียกว่า ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นอีกนิด ก็ใกล้ชิดความสุขได้ยิ่งกว่าเดิม Care a Little More…Happy a Lot More ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้กำกับภาพยนตร์โดยนายชยนพ บุญประกอบ (หมู) ผู้กำกับมือดีจากค่าย GDH559

นอกจากนี้แนวทางในการสื่อสารแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ยังมุ่งในการนำเสนอรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติต่างๆ ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว : นำเสนอความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยที่หลากหลายในพื้นที่ 5 ภูมิภาค (Amazing Destinations) ที่จะทำให้เราต้องรักเมืองไทยมากยิ่งขึ้น จนต้องบอกต่อและแบ่งปันให้คนที่เรารักออกเดินทางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ วิถีชีวิตผู้คน : นำเสนอความน่ารักของมิตรภาพและหัวใจคนไทยในพื้นที่ (Amazing People) ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ประเพณีต่างๆ สินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อพร้อมที่จะต้อนรับนักเดินทางทุกคนให้เข้ามาสัมผัสและได้เรียนรู้กับประสบการณ์ เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม สังคมและสิ่งแวดล้อม : นำเสนอการเดินทางท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลและรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมและยั่งยืน ตลอดไป (Amazing Care) โดยยึดหลัก BCG Model (Bio-Circular-Green Economy Model) ผ่านการ เดินทางท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ (Responsible Tourism)