บีบีจีไอ ร่วมทุน ไบโอม ต่อยอดแพลตฟอร์มสุดยอดงานวิจัย Biotechnology สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

319

บมจ.บีบีจีไอ ร่วมทุน บริษัทไบโอม จำกัด บริษัทวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพแห่งแรกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังผนึกความแข็งแกร่ง ร่วมต่อยอดสร้างมูลค่างานวิจัยตอบสนองห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ครอบคลุมหลากหลายวงการ อาทิ การเกษตร อาหาร ฯลฯ เสริมฐานผู้นำอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงในภูมิภาคเอเชีย พร้อมวางเป้าหมายใช้ไทยเป็นฐานในการส่งต่องานวิจัยผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไปยังตลาดโลก  

กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ “BBGI” เปิดเผยว่า BBGI ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ไบโอม จำกัด บริษัทวิจัยที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องการวิจัยและพัฒนาด้าน Specialty Enzyme (เอนไซม์พิเศษ) และSynthetic Biology (ชีววิทยาสังเคราะห์) จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบริษัท Spin Off บริษัทแรกของคณะตามนโยบายการผลักดันเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายวิทยาการ รวมทั้งยังมีเครือข่ายนักวิจัยจากต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรด้านวิชาการที่เข้มแข็ง

การร่วมทุนในครั้งนี้ BBGI เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของไบโอม มูลค่า 83 ล้านบาท  โดย BBGI ได้รับสิทธิเป็นรายแรกในการนำผลงานวิจัยของไบโอมมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะงานวิจัยผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้เทคโนโลยี Synthetic Biology (ชีววิทยาสังเคราะห์) รวมถึงผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่นๆ ที่เป็นสิทธิบัตรจากงานวิจัยของไบโอม โดย BBGI จะเข้ามามีบทบาทในด้านการวางกลยุทธ์การผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น BBGI วางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพภายใต้ความร่วมมือกับไบโอม จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารช่วยยืดอายุผักและผลไม้ ซึ่งจะเริ่มทำตลาดในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุผักและผลไม้ให้เก็บไว้ได้นานขึ้น 7-10 วัน เจาะกลุ่มเป้าหมายร้านค้าปลีกรายใหญ่ ร้านอาหารขนาดใหญ่ ผู้ส่งออกผักและผลไม้ และผลิตภัณฑ์เอนไซม์ล้างผักและผลไม้ ที่มีคุณสมบัติในการทำลายโครงสร้างทางเคมีของสารพิษฆ่าแมลงที่ตกค้างในผักและผลไม้ ทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเริ่มทำตลาดได้ในไตรมาส 3 ของปีนี้

ด้าน ภิญญ์ชยุตม์ อัครกุลศานต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไบโอม จำกัด ได้กล่าวเสริมถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ไบโอมเป็นบริษัทแรกๆ ของประเทศไทย ที่สร้างมูลค่าจากงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัยเป็นหลัก ถือเป็นบริษัทต้นๆ ของประเทศไทยที่มีนักวิจัยช่วยกันก่อตั้งเป็นธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ และใช้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาแปลงเป็นทุนโดยร่วมกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการธุรกิจ มีความสามารถในการผลิตระดับอุตสาหกรรมและเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อให้งานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยมุ่งเป้าที่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของ BCG Model ไบโอม มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะใช้ความเชี่ยวชาญในการสร้างงานวิจัย พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็น R&D Armให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมกับ BBGI และจะร่วมมือกันในการเป็นฟันเฟืองที่ร่วมขับเคลื่อนวงล้อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน