ธ.กรุงเทพ สำรองเงินสดช่วงสงกรานต์ 35,000 ลบ. แนะลูกค้าทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

280

ธนาคารกรุงเทพ จัดสรรเงินสดสำรองไว้ให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 35,000 ล้านบาท ผ่านตู้เอทีเอ็มและบริการอัตโนมัติอื่นๆ ที่รองรับการให้บริการกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ ย้ำ! ‘สาขาไมโครในห้างสรรพสินค้า’ ทั่วประเทศ กว่า 200 แห่ง ยกเว้นสาขาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 เปิดให้บริการตามปกติทุกวัน (ยกเว้นวันพุธที่ 13 เม.ย. 65-ปิดให้บริการ) ภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมแนะลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินอย่างสะดวกปลอดภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่สาขาหลักธนาคารปิดให้บริการระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2565 นั้น ทางธนาคารได้ดำเนินการสำรองเงินสดไว้ให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมจากภาวะปกติโดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 35,000 ล้านบาท ผ่านช่องทางบริการเอทีเอ็มและบริการอัตโนมัติอื่นๆ ที่มีกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่พร้อมอำนวยความสะดวกและให้สามารถทำรายการธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม (ATM) เครื่องบัวหลวงรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) และบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) บริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0-2645-5555 รวมถึงบริการรับชำระสินค้าและบริการผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) เป็นต้น

สำหรับช่วงวันหยุดดังกล่าวลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินของธนาคารกรุงเทพได้ที่ ‘สาขาไมโครในห้างสรรพสินค้า’ กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ยกเว้นในวันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ.2565 ที่จะปิดให้บริการเพียง 1 วัน และยกเว้นสาขาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงยังสามารถใช้บริการผ่านช่องทางตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent) ได้ที่จุดบริการโลตัส หรือเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ไทย หรือเคาเตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมกว่า 15,000 จุด ซึ่งยังเปิดให้บริการเป็นปกติ ภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ช่องสาขาทั่วประเทศยังเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 12 และวันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565 (ยกเว้นสาขาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19)

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการดูแลและเพิ่มความถี่ในการจัดเตรียมเงินสดในตู้เอทีเอ็มที่ตั้งอยู่ในชุมชน และจุดท่องเที่ยวทั่วประเทศเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเบิกถอนเงินสดสำหรับใช้จ่ายในช่วงวันหยุดเทศกาลดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตลอดจนดูแลธุรกรรมให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดสาขาธนาคาร ที่แจ้งปรับเปลี่ยนวัน-เวลาทำการ และหยุดให้บริการบางแห่งเป็นการชั่วคราว เพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID 19 ได้ที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/COVID19-Update/Branch-Service หรือสแกน QR Code ตามแนบ รวมถึงสามารถติดตามข้อมูลอื่นๆ ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง อาทิ Bangkok Bank Line Official หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555