ตรวจสอบประกันภัย พ.ร.บ.ก่อนเดินทาง คนพร้อม รถพร้อม

374

ในช่วงเทศกาลงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน การเดินทางไปและกลับในช่วงเทศกาลนอกจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต้องวางแผนการเดินทางให้ดีแล้ว การเตรียมความพร้อมของตัวรถด้วยการตรวจสภาพรถก่อนการเดินทาง ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ และต้องอย่าลืมตรวจสอบการมีประกันภัย พ.ร.บ.ของรถ ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งในหลายเทศกาลที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.

ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังนี้

· กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตามจริงไม่เกิน 80,000 บาท

· กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร คุ้มครอง 500,000 บาทต่อคน

· กรณีสูญเสียอวัยวะ คุ้มครองตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาท แล้วแต่กรณี

· กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครองเป็นค่าชดเชยวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

(ยกเว้นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น สำหรับผู้ขับขี่รถที่เป็นฝ่ายถูกมีสิทธิไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด)

หากเกิดอุบัติเหตุและรถมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยผู้ประสบเหตุต้องรีบแจ้งเหตุทันทีที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุหรือหากไม่ทราบให้โทรแจ้งบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่ call center 1791 เพื่อที่ผู้ประสบภัยจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในทันที โดยบริษัทกลางฯ จะมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุและประสานงานและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ที่ Call center 1791 ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุประสานโรงพยาบาล แนะนำสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.และช่วยติดต่อประสานบริษัทประกันภัยของรถคันที่เกิดเหตุด้วย