ผู้ถือหุ้น JP อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.0132 บาทต่อหุ้น

228

นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ (ภาพใหญ่: ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, จินตนา สันติพิสุทธิ์ (ภาพใหญ่: ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร, ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ (ภาพใหญ่: ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 (E-AGM) ภายใต้มาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ในอัตรา 0.0132 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565 พร้อมเดินหน้าบริหารงานในปี 2565  โดยมีเป้าหมายผลักดันการดำเนินงานให้เติบโต 50%