คุณเมธาพัฒน์ กิจนิตย์ชีว์ ประธานคณะอนุกรรมการสมาคมตัวแทนฯ สนับสนุนน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่จ.นนฯ

416

คุณเมธาพัฒน์ กิจนิตย์ชีว์ ประธานคณะอนุกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สนง.คปภ. จังหวัดนนทบุรี เข้าพบ ผอ.ปภ.จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภาระกิจในห้วงสงกรานต์เพื่อป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุตามจุดสกัด จุดตรวจต่างๆทั่วจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจาก บริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวน 10 แพค 120 ขวด และบริษัท FIN@Infinity จำกัด บริษัท FIN Insure Broker จำกัด จำนวน 10 แพค 120 ขวด ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี