สหพัฒน์ ร่วมมือกับ เขตหนองแขม – ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เปิดศูนย์พักคอยคลังสินค้าบางบอน 4

290

ศิริวรรณ วงศ์อริยะกวี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน),  มณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการเขตหนองแเขม,  ธันย์จิรา โรจพิพิศน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม พร้อมด้วย แพทย์หญิงณัฐนรี โชควิริยากร (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ  ร่วมเปิดศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตหนองแขม เพื่อดูแลและรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างรอส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้พื้นที่คลังสินค้าสหพัฒน์ ย่านบางบอน 4 ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้งาน จึงได้เปิดเป็นศูนย์พักคอย